Pracovní příležitosti

Výzkumník II

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení č. j. OU-122349/25-2022 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

 • 1 místo neakademického pracovníka – výzkumníka II na 40% pracovní úvazek na Centru regionálních studií

Požadavky:

 • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent (po pěti letech od získání doktorského titulu) v humanitním oboru umožňujícím studium regionů (zvláště multietnických a multikulturních) v kulturních souvislostech a interdisciplinárním záběru (česká, německá či polská literatura, historie reflektující regiony, jazyky regionů, etnologie apod.);
 • publikační činnost v daném oboru/oborech;
 • zkušenost s řešením grantových projektů výhodou;
 • předpoklady pro vědecko-výzkumnou činnost;
 • předpoklady pro účast na kolektivních projektech;
 • EU research level – R2 - Recognized;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • znalost českého jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • znalost německého jazyka, min. na úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • znalost dalších jazyků výhodou.

Popis pracovní náplně pracovního místa:

Výzkumník II se podílí na samostatném řešení složitých vědeckovýzkumných/vývojových úkolů ve svém oboru, na iniciaci a řešení výzkumných projektů nebo projektů smluvní spolupráce menšího rozsahu (např. juniorské granty), na spolupráci ve výzkumném týmu a se zahraničními výzkumníky, na aktivní publikační činnosti podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, na zajišťování financování výzkumu (podávání grantů, vyhledávání možností smluvní spolupráce na výzkumu). Výzkumník II se může podílet na výuce v bakalářských nebo magisterských studijních programech nebo po souhlasu vědecké rady fakulty jako školitel v doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací).

Mzdové podmínky:

 • 6. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • 6 týdnů dovolené za kalendářní rok;
 • možnost výkonu práce z domova;
 • jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy.

Pracovní úvazek:

 • 40 %, nebo dle dohody.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 1. února 2023, nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů soubor docx 4,03 MB
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 10. prosince 2022 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: .

Výběrové řízení bude vedeno v českém jazyce.

Kontakt:

Ostravská univerzita,
Filozofická fakulta,
personální oddělení,
Ing. Dagmar Černeková
Reální 5,
701 03 Ostrava
e-mail: