Pracovní příležitosti

Lektor – odborný pracovník projektu

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst

 • Lektor – odborný pracovník projektu

Označení pracovního místa

 • Lektor – odborný pracovník projektu
 • Typ systemizovaného místa: lektor

Popis pracovní náplně pracovního místa

Lektor se podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně oponování a vedení závěrečných prací). Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 14 až 20 hodin týdně v semestru. Může se podílet na tvůrčí činnosti (umělecká činnost, výzkum, vývoj, inovace).

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

 • R1 – First stage

Předpokládaná výše úvazku

 • úvazek 0,4

Kvalifikační a další předpoklady

 • Vysokoškolské vzdělání II. stupně
 • 5 let praxe
 • Angličtina B2
 • EU research level: R1 – First stage
 • Zkušenosti s produkcí v kultuře

Předpokládané datum nástupu

 • od 1. listopadu 2022, popř. dle dohody

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti (umělecké činnosti), motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 14. října 2022 na adresu .

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

 • český

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Pedagogická fakulta OU
personální oddělení
Bc. Anna Oslizloková
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava

telefon: 553 46 2511
e-mail: