Pracovní příležitosti

Asistent se zaměřením na didaktiku plavání

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • asistent se zaměřením na didaktiku plavání

Označení pracovního místa

 • Asistent se zaměřením na didaktiku plavání
 • Typ systemizovaného místa: Asistent

Popis pracovní náplně pracovního místa

Asistent se podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně oponování a vedení závěrečných prací). Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 4 až 6 hodin týdně v semestru. Aktivně se podílí ve spolupráci se svým mentorem na tvůrčí činnosti (zejména formou aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti). Dále se asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity. Asistent aktivně směřuje k získání vysokoškolského vzdělání III. stupně.

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

 • R1 – First stage

Předpokládaná výše úvazku

 • úvazek 0,2

Kvalifikační a další předpoklady

 • ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně ve vzdělávacích oblastech Tělesná výchova a sport, kinantropologie nebo Učitelství se zaměřením na tělesnou výchovu.
 • Předchozí zkušenosti s výukou a tréninkem plavání (trenérská licence výhodou)
 • Studium doktorského studijního programu v kinantropologii výhodou
 • angličtina B2

Předpokládané datum nástupu

 • od 1. listopadu 2022, popř. dle dohody

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti, motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 7. října 2022 na adresu .

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

 • český

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Pedagogická fakulta OU
personální oddělení
Bc. Anna Oslizloková
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava

telefon: 553 46 2511
e-mail: