Pracovní příležitosti

Postdoktorand - specialista na průtokovou cytometrii – hematoonkologie a imunoterapie

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

 • postdoktorand - specialista na průtokovou cytometrii – hematoonkologie a imunoterapie

Pracoviště:

 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Klinika hematoonkologie

Umístění:

 • 17. listopadu 1790/5 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika

Oblast výzkumu:

 • Hematoonkologie a imunoterapie

Náš výzkum:

Blood Cancer Research Group je nedávno založený mezinárodní tým vedený zkušenými vědci s mnoha národními a mezinárodními kontakty a s vynikajícími publikačními výsledky. Poskytuje atraktivní příležitost věnovat se kariéře ve vědě. Naše výzkumné projekty se zaměřují na molekulární mechanismy rezistence rakoviny a na hledání nových přístupů k léčbě hematologických malignit využívajících přirozenou protinádorovou kapacitu imunitního systému. Naše výzkumné centrum těží z přístupu do velké biobanky s unikátní sbírkou vzorků pacientů a z vivária pro myší modely. Využíváme nejnovější experimentální přístupy, včetně průtokové cytometrie a sortování buněk (FACSAria III, Cytoflex S, Cytoflex SRT, spektrální cytometr Aurora), sekvenování nové generace, modifikace genomu CRISPR-Cas9, hmotnostní spektrometrie, neinvazivní bioluminiscenční zobrazování u myších modelů a různé techniky molekulární, biochemické a buněčné biologie. Kromě toho spolupracujeme s prestižními mezinárodními lékařskými centry, farmaceutickými a biotechnologickými společnostmi, což vedlo k několika žádostem o patent. Naším cílem je přenést výsledky výzkumu do fáze klinických studií. Podrobnosti o projektech jsou k dispozici na vyžádání.

Popis práce:

Ostravská univerzita v Ostravě vyhlašuje výběrové řízení na pozici specialisty na průtokovou cytometrii a třídění buněk v oboru hematoonkologie a buněčné terapie v rámci Blood Cancer Research Group. Kandidát bude zodpovědný za plánování a provádění experimentů průtokové cytometrie na vzorcích od pacientů nebo kultivovaných buněčných linií, analýze výsledků, vedením mladých vědců a laborantů pracujících na projektech a bude se podílet na psaní vědeckých publikací a grantových přihlášek. Hledáme vysoce motivovaného, nadšeného, proaktivního vědce s dobře zdokumentovanými zkušenostmi a hlubokým zájmem o průtokovou cytometrii. Je požadována znalost molekulární biologie, buněčné biologie, imunologie. Dobrá znalost anglického jazyka včetně psaní je podmínkou.

Benefity:

Plat:

 • Nabízíme plat 2 000 - 3 000 EUR/měsíc (brutto), úměrný praxi

Dále nabízíme:

 • 5 dnů volna k léčení;
 • 30 dnů dovolené;
 • stravenky.

Předpokládaný nástup:

 • 1. září 2022 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek:

 • 100%

Kvalifikační a další předpoklady:

 • Ph.D. titul v imunologii, molekulární/buněčné biologii, biologii nádorů nebo příbuzných oborech
 • Vyžaduje se zkušenost s průtokovou cytometrií
 • EU research level: R2 – Recognized
 • Znalost anglického jazyka: Upper Intermediate

Formální požadavky:

Uchazeč zašle následující dokumenty:

Hodnotící komise provede první kolo výběrového řízení posouzením předložených dokumentů. Požadované dokumenty včetně vyplněného souhlasu se zpracováním osobních údajů, zašlete do 25. srpna 2022 na adresu personálního oddělení LF OU, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3 nebo na email: . Úspěšní uchazeči budou pozváni do druhého kola výběru (v angličtině nebo češtině, osobně nebo online).

Zaměstnavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodů nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Kontakt:

e-mail:
Skupina pro výzkum rakoviny krve: www.bcrg.cz
Ostravská univerzita: www.osu.cz