Pracovní příležitosti

Odborný asistent se zaměřením hra na housle

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • odborný asistent se zaměřením hra na housle

Označení pracovního místa

 • Odborný asistent se zaměřením hra na housle
 • Typ systemizovaného místa: odborný asistent

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

 • R2

Předpokládaná výše úvazku

 • Výše úvazku dle interních pravidel FU na základě počtu vyučovaných hodin

Kvalifikační a další předpoklady

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru
 • Koncertní činnost v oblasti komorní a sólistické
 • Pedagogická praxe
 • Znalost angličtiny na úrovni B2

Předpokládané datum nástupu

 • od 1. října 2022, popř. dle dohody

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Výše požadované dokumenty zasílejte e-mailem do 15. srpna 2022 na adresu .

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

 • český

Průběh výběrového řízení

 • Umělecký výkon v rozsahu 30 minut dle vlastního výběru uchazeče
 • Pedagogický výstup
 • Pohovor o pedagogice a umělecké interpretaci studijního programu

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan FU OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Mgr. Jana Bartonová
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902