Pracovní příležitosti

Projektový referent

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-25581/25-2021 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

 • 1 místo projektového referenta na 100% pracovní úvazek
  s nástupem od 1. července 2021 do 28. července 2021 ve formě DPP/DPČ, posléze od 29. července 2021 jako zástup za MD, RD, max. však na 3 roky

Požadavky:

 • min. bakalářské VŠ vzdělání (popř. střední vzdělání s maturitní zkouškou + 5 let praxe);
 • zkušenosti s administrací projektů;
 • znalost MS Office na pokročilé úrovni, zejména MS Excel;
 • zkušenost z prostředí vysokého školství žádoucí;
 • ochota učit se nové věci;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • spolehlivost, pečlivost a zodpovědnost, zejména s ohledem na dodržování pravidel a termínů projektů;
 • pozitivní, samostatný a tvůrčí přístup k práci;
 • schopnost operativně řešit zadané úkoly;
 • schopnost týmové práce;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Popis pracovní náplně pracovního místa:

 • sleduje a aktivně vyhledává projektové výzvy a programy vhodné pro FF OU, provádí jejich obsahovou rešerši a informuje o nich pracoviště FF OU;
 • provádí komplexní administraci projektu a poskytuje konzultace k dílčím aspektům projektů v gesci pracoviště v jejich jednotlivých fázích;
 • dohlíží na řešení projektu, zodpovídá za soulad projektu, podmínek poskytovatele a podmínek OU/FF OU;
 • zajišťuje další aktivity spojené s řešením projektů;
 • účastní se workshopů, školení apod. týkajících se projektové oblasti, informace distribuuje v rámci FF OU;
 • pomáhá řešitelům při zpracování závěrečných a dílčích zpráv;
 • komunikuje s poskytovatelem finančních prostředků;
 • provádí komplexní archivaci a evidenci dokumentů projektů;
 • zodpovídá za správnost údajů v celouniverzitních systémech evidence projektů;
 • zajišťuje hospodárné využívání prostředků fakulty na pracovišti při podávání a řešení projektů.

Mzdové podmínky:

 • 4. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU – 20 000,- Kč;
 • možnost osobního/výkonového ohodnocení.

Dále nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • 6 týdnů dovolené za kalendářní rok, tj. 240 hodin;
 • 5 dní volna k léčení;
 • příležitostná možnost výkonu práce z domova;
 • stravenky v hodnotě 110 Kč (příspěvek zaměstnavatele 60 Kč/stravenka);
 • využívání univerzitní knihovny zdarma;
 • jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy.

Pracovní úvazek:

 • 100 %.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 1. července 2021 do 28. července 2021 na dohodu o provedení práce, případně dohodu o pracovní činnosti, posléze od 29. července 2021 sjednán pracovní poměr jako zástup za volno k léčení, řádnou dovolenou, mateřskou dovolenou, řádnou dovolenou čerpanou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, řádnou dovolenou po rodičovské dovolené, rodičovskou dovolenou, max. však na 3 roky, nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů ikona doc 4,03 MB
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 29. května 2021 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: . Výběrové řízení bude vedeno v českém jazyce.

V případě osobního pohovoru nutné dodat antigenní test ne starší 72 hodin. Možná změna dle aktuální pandemické situace.

Kontakt:

e-mail