Pracovní příležitosti

Asistent hry na saxofon

Děkan Fakulty umění OU vypisuje výběrové řízení na obsazení systemizované místo akademického pracovníka

 • asistent hry na saxofon

Typ systemizovaného místa:

 • asistent

Předpokládaný nástup:

 • srpen - září 2021

Pracovní úvazek:

 • bude upřesněn

Pracovní smlouva:

 • doba určitá

Kvalifikační a další požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru
 • Zahájení doktorského studia do 2 let od nástupu
 • Pedagogická praxe na VŠ vítána
 • Komunikační a organizační schopnosti
 • Praktická ukázka ze hry na saxofon (komise vybere části z libovolného repertoáru v délce min. 40 min)
 • Praktická ukázka pedagogických schopností (ukázková lekce s modelem)

Mzdové podmínky:

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Požadované dokumenty:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů ikona doc 4,03 MB
 • Přihláška k výběrovému řízení
 • Profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • Portfolio dokládající kvalitní umělecké výstupy v oblasti umění

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň nevybrat žádného uchazeče. Děkan FU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Přihlášky s požadovanými dokumenty zasílejte na níže uvedenou adresu do termínu 26. května 2021.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Hana Koudelná
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902