Pracovní příležitosti

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na stomatochirurgii

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

  • odborný/á asistent/ka se zaměřením na stomatochirurgii

Předpokládaný nástup:

  • 1. června 2021 nebo dle dohody

Předpokládaná výše úvazku:

  • 10%

Požadujeme:

  • VŠ vzdělání lékařského směru;
  • doktorské vzdělání v oboru stomatochirurgie nebo v chirurgických oborech s perspektivou zahájení habilitačního řízení do 1-2 let;
  • vědeckovýzkumná a publikační činnost odpovídající očekávanému habilitačnímu;
  • odborná praxe vítána;
  • znalost anglického jazyka - B2;
  • EU research level: R2 – Recognized.

Popis pracovního místa:

Odborný/á asistent/ka zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. V případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů. Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti, která rozvíjí současné trendy minimálně v celonárodním měřítku). Dále se odborný asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.


Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů, strukturovaným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 23. května 2021 na adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity nebo na email: .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Kontakt:

Lékařská fakulta OU,
personální oddělení,
Bc. Kateřina Cimová
Syllabova 19,
703 00 Ostrava 3

telefon: 553 46 1709
e-mail: