Pracovní příležitosti

Odborný asistent v oboru sociální práce

Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení č.j. OU-21805/20-2021 na obsazení pracovního místa:

 • odborný asistent v oboru sociální práce
  na Katedře sociální práce, akademický pracovník

Typ systemizovaného místa:

 • odborný asistent

Předpokládaný nástup:

 • 1. září 2021

Pracovní úvazek:

 • 50 % (dle dohody)

Pracovní smlouva:

 • doba určitá

Kvalifikační požadavky:

 • absolutorium doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce
 • výzkumná a publikační činnost v oblasti sociální práce
 • praxe v oboru vítána
 • pedagogická praxe na VŠ vítána
 • znalost AJ na úrovni B2
 • komunikační a organizační schopnosti
 • samostatnost, schopnost práce v týmu

Popis činností:

 • garantování a výuka předmětů v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v oblasti sociální práce
 • vedení a oponování vysokoškolských kvalifikačních prací
 • členství v komisích státních závěrečných zkoušek bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
 • vedení a participace na výzkumných projektech katedry
 • publikační činnost v oboru
 • podíl na mezinárodní spolupráci
 • tajemník katedry

Mzdové podmínky:

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené
 • možnost práce z domova
 • 5 dnů volna k léčení
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů ikona doc 4,03 MB
 • motivační dopis
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti
 • přehled publikační činnosti za posledních 5 let (v případě publikace)

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomností uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkanka FSS rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Přihlášky s požadovanými dokumenty zasílejte na níže uvedenou adresu do 10. května 2021 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Alena Kwintová
Mlýnská 5
702 00 Ostrava