Pracovní příležitosti

Samostatný referent Referátu praxí Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • samostatný referent Referátu praxí Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Označení pracovního místa:

 • samostatný referent Referátu praxí

Popis pracovní náplně pracovního místa:

 • zajišťování administrativního a organizačního chodu recipročních aktivit,
 • spravování nabídky recipročních aktivit na studentském portálu,
 • komunikace s fakultními, a jinými externími, institucemi PdF OU a studenty PdF OU,
 • hlídání čerpání recipročních prostředků u jednotlivých institucí,
 • shromažďování, evidence, kontrola správnosti a úplnosti administrativních dokladů odevzdávaných studenty, následná tvorba podkladů k dalšímu zpracování,
 • plnění dalších úkolů zadaných proděkanem pro studium a CŽV.

Předpokládaná výše úvazku:

 • úvazek 0,5

Kvalifikační a jiné předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání I. stupně nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou + 5 let praxe

Předpokládaný datum nástupu:

 • od 1. května 2021, popř. dle dohody

Požadované dokumenty:

Přihlášky do výběrového řízení zašlete na adresu: , nejpozději do 14. dubna 2021.

Kontakt:

Pedagogická fakulta OU,
personální oddělení,
Bc. Anna Oslizloková,
Fráni Šrámka 3,
709 00 Ostrava,

telefon: 553 46 2511,
e-mail: .