Pracovní příležitosti

Samostatný specialista / samostatná specialistka v oboru biostatistika v projektu Healthy Aging in Industrial Environment

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení pracovního místa

 • samostatný specialista/samostatná specialistka v oboru biostatistika v projektu Healthy Aging in Industrial Environment
  reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798

Předpokládaný nástup:

 • 10. května 2021 nebo dle dohody

Předpokládaná výše úvazku:

 • 40%

Popis pracovního místa:

 • spolupráce s epidemiology, odborníky na hodnocení expozic environmentálním faktorům, biostatistikem, V
 • provádění pokročilých statistických analýz epidemiologických dat, vytváření a používání algoritmů pro analýzu dat,
 • zpracování metodiky a grafických výstupů statistických analýz pro účely přípravy odborných publikací,
 • poskytování statistických konzultací a doporučování vhodných statistických analýz, příprava a kontrola plánů/popisu analýz,
 • dle potřeby plnění jakýchkoli dalších úkolů souvisejících s náplní práce.

Kvalifikační a další předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání II. stupně v oboru statistika, biostatistika, matematika nebo v souvisejícím oboru,
 • praxe na pracovní pozici relevantní pro výkon úkolů popsaných výše je výhodou,
 • znalost základních i pokročilých statistických metod s aplikacemi v oblasti biologických dat,
 • znalost standardních statistických balíčků a programovacího jazyka, např. Stata nebo R,
 • schopnost ústně a písemně informovat různé cílové skupiny o vědeckých výsledcích,
 • dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.

Osobní vlastnosti a dovednosti:

 • velmi dobré analytické a počítačové dovednosti a schopnost řešit problémy,
 • dobré ústní a písemné komunikační dovednosti a schopnost účinně komunikovat s osobami z jiných oborů a vědeckých oblastí,
 • zaměření na výsledky, dobré organizační dovednosti a schopnost pracovat pod tlakem,
 • schopnost a ochota se neustále vzdělávat.

Přihlášky, doložené strukturovaným CV a vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte do 21. dubna 2021 elektronicky na email: .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Kontakt:

Lékařská fakulta OU,
personální oddělení,
Bc. Kateřina Cimová
Syllabova 19,
703 00 Ostrava 3

telefon: 553 46 1709
e-mail: