Pracovní příležitosti

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na zdravotnickou informatiku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

 • odborný/á asistent/ka se zaměřením na zdravotnickou informatiku
  1 místo s pracovním úvazkem 100%

Předpokládaný nástup:

 • 10. března 2021 nebo dle dohody

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání zdravotnického, přírodovědného nebo příbuzného směru;
 • doktorské vzdělání v uvedeném nebo příbuzném oboru;
 • aktivní publikační činnost v oboru nebo příbuzném oboru;
 • odborná praxe v oboru výhodou;
 • osobní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost; publikační činnost a kvalifikační růst;
 • předpoklady pro další vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost;
 • znalost italského jazyka na úrovni C1 – C2;
 • znalost anglického jazyka výhodou.

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů, strukturovaným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 4. března 2021 na adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3. Lékařská fakulta OU si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Professore associato nel settore di informatica sanitaria

Il preside di LF OU annuncia una procedura di selezione per la posizione:

 • professore associato nel settore di informatica sanitaria
  1 posto di lavoro a tempo pieno 100%

Inizio dell’assunzione previsto:

 • 10. 3. 2021 o come concordato

Richieste:

 • formazione universitaria nel settore sanitario, scientifico o direttamente correlato;
 • formazione di dottorato nel settore indicato o correlato;
 • attività di pubblicazione scientifica nel settore indicato o correlato;
 • l’esperienza professionale nel settore è un vantaggio;
 • prerequisiti personali e professionali per attività di ricerca pedagogica per attività di ricerca scientifica; attività di pubblicazione e crescita delle qualifiche;
 • prerequisiti per ulteriore attività di pubblicazione e di ricerca scientifica;
 • conoscenza dell’italiano, livello C1 – C2;
 • conoscenza dell’inglese è un vantaggio

Le candidature devono includere la documentazione sulle qualifiche ottenute, l’autorizzazione sul trattamento dei dati personali, il curriculum professionale e la presentazione dell’attività di pubblicazione e devono essere presentate entro il 4. 3. 2021 all'indirizzo dell'ufficio del personale della Facoltà di Medicina dell’Università di Ostrava, in via Syllabova 19, CAP 703 00, Ostrava 3. La Facoltà di Medicina OU si riserva il diritto di non occupare il posto di lavoro o annullare la procedura di selezione.

Kontakt:

Lékařská fakulta OU,
personální oddělení,
Bc. Kateřina Cimová
Syllabova 19,
703 00 Ostrava 3

telefon: 553 46 1709
e-mail: