Pracovní příležitosti

Docent pro obor Anglický jazyk

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-83111/25-2020 na obsazení následujícího pracovního místa:

 • 1 místo akademického pracovníka – docenta pro obor Anglický jazyk
  na 100% pracovní úvazek na katedře anglistiky a amerikanistiky

Požadavky:

 • hodnost docenta v oboru translatologie nebo anglistika;
 • výzkumné a pedagogické zaměření na anglický jazyk a překlad;
 • publikační činnost za posledních 5 let v oblasti anglické lingvistiky/překladu;
 • potenciál k dalšímu akademickému růstu;
 • zkušenost s řešením grantových projektů výhodou;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Mzdové podmínky:

 • 7. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • 5 dní volna k léčení;
 • možnost výkonu práce z domova;
 • příspěvek na stravování;
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance.

Pracovní úvazek:

 • 100 % nebo dle dohody.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • únor 2021 nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů ikona doc 4,03 MB
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 1. prosince 2020 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu .

Kontakt:

e-mail