Pracovní příležitosti

Vedoucí Ústavu patologie LF OU

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na:

  • vedoucí/ho Ústavu patologie LF OU

Předpokládaný nástup:

  • 16. listopadu 2020 nebo dle dohody

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
  • doktorské vzdělání v příslušném oboru
  • jmenování profesorem nebo docentem v oboru patologie
  • praxe minimálně 10 let v oboru, praxe v řídící funkci výhodou
  • aktivní pedagogická a publikační aktivita
  • organizační a řídící schopnosti
  • aktivní znalost anglického jazyka

Přihlášky:

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů, strukturovaným profesním životopisem, přehledem vědeckovýzkumné a publikační činnosti a strategii pracoviště zasílejte do 6. listopadu 2020 na níže uvedenou adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Vyhlašovatel je oprávněn výběrové řízení bez uvedení důvodů zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Kontakt:

Lékařská fakulta OU,
personální oddělení,
Bc. Kateřina Cimová
Syllabova 19,
703 00 Ostrava 3

telefon: 553 46 1709
e-mail: