Pracovní příležitosti

Odborný asistent/asistentka pro výuku psychologických

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-71735/25-2020 na obsazení tří následujících pracovních míst:

3 místa akademických pracovníků – odborných asistentů/asistentů pro výuku psychologických disciplín na 100% pracovní úvazek na katedře psychologie

Požadavky:

 • magisterské VŠ vzdělání v oboru Psychologie;
 • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru Psychologie;
 • v případě asistenta doktorské studium před ukončením;
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru Psychologie za posledních 5 let;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2.

Mzdové podmínky:

 • 6. nebo 5. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • 5 dní volna k léčení;
 • možnost výkonu práce z domova;
 • příspěvek na stravování;
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance.

Pracovní úvazek:

 • 100 % nebo dle dohody.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 2. listopadu 2020 nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 8. října 2020 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu .

Kontakt:

e-mail: