Pracovní příležitosti

Asistent/ka se zaměřením na ochranu veřejného zdraví

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení pracovního místa:

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

  • asistent/ka se zaměřením na ochranu veřejného zdraví – 1 místo s úvazkem 20% a více

Předpokládaný nástup:

  • 1. září 2020 nebo dle dohody

Požadujeme:

  • VŠ magisterské vzdělání v oboru ochrana veřejného zdraví nebo v příbuzném oboru;
  • předpoklady pro vědeckovýzkumnou činnost;
  • zahájené doktorské studium;
  • plynulá znalost anglického jazyka

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů, strukturovaným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 23. srpna 2020 na níže uvedenou adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Lékařská fakulta OU si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Kontakt:

Lékařská fakulta OU,
personální oddělení,
Bc. Kateřina Cimová
Syllabova 19,
703 00 Ostrava 3

telefon: 553 46 1709
e-mail: