Pracovní příležitosti

Docent se zaměřením na funkční anatomii a fyziologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje VÝBĚROVĚ ŘÍZENÍ na místa vysokoškolského učitele Katedry studií lidského pohybu

  • docent se zaměřením na funkční anatomii a fyziologii

Pracovní úvazek:

  • 0,8

Předpokládaný nástup:

  • 20. září 2020, popř. dle dohody

Požadavky:

  • habilitace ve vědní oblasti Funkční anatomie, Fyziologie nebo Patofyziologie
  • aktivní vědecká a odborná publikační činnost
  • praxe v oboru
  • organizační schopnosti
  • flexibilita
  • morální bezúhonnost

U vybraného uchazeče očekáváme další vzdělávání pro kvalifikační růst.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením materiálů uchazečů zaslaných ve stanoveném termínu. Do druhého kola k osobnímu pohovoru budou pozváni pouze uchazeči vybraní v prvním kole. Pedagogická fakulta OU si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Přihlášky do výběrového řízení (e-mailové či písemné, s uvedením e-mailové adresy) s doklady o získané kvalifikaci (bez notářského ověření), přehledem praxe, seznamem publikační činnosti, profesním životopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů přijímá personální oddělení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity nejpozději do 31. srpna 2020.

Kontakt:

Pedagogická fakulta OU,
personální oddělení,
Bc. Anna Oslizloková,
Fráni Šrámka 3,
709 00 Ostrava,

telefon: 553 46 2511,
e-mail: .