Pracovní příležitosti

Docent nebo odborný asistent pro zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na systemizované místo

 • docenta nebo odborného asistenta pro zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru, s vědeckou hodností Ph.D. nebo doc. (příp. výhled na získání vědecké hodnosti v horizontu 1 roku)
 • vědecko-výzkumná a publikační činnost
 • účast v odborných komisích, uměleckých radách apod. výhodou
 • zkušenosti s grantovou činností
 • aktivní znalost anglického jazyka (příp. jiného světového jazyka)
 • zkušenost s výukou na VŠ či ve vědecko-výzkumné instituci vítána

Požadované dokumenty:

 • přihláška k výběrovému řízení
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • profesní životopis s přehledem praxe (včetně studia a pobytů v zahraničí, grantů apod.)
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání (nemusí být notářsky ověřeny)
 • seznam dosavadní publikační a pedagogické činnosti
 • plán publikační činnosti na FU OU (výhled 2 - 3 roky)

Předpokládaný nástup na Katedru teorie a dějin umění FU OU:

 • září 2020 (předpokládaná výše úvazku 0,5 – 1,0)

Forma přihlášek a proces výběrového řízení:

Elektronicky či písemně s uvedením e-mailové adresy na níže uvedenou adresu do 20. června 2020 (v případě doručení poštou je rozhodující datum doručení).

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola, které proběhne formou osobního pohovoru před výběrovou komisí (předpoklad konec června 2020), budou pozváni pouze vybraní uchazeči, kteří splňují nejlépe předepsané požadavky.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan FU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Hana Koudelná
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902