Pracovní příležitosti

Vedoucí Katedry malby

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na místo

 • vedoucí Katedry malby

Požadavky:

 • Odpovídající kvalifikační předpoklady – profesor, docent nebo odborný asistent, u mimofakultních uchazečů se zaměřením na odbornost katedry a systemizaci pracovních míst katedry.
 • Umělecká činnost s ohledem na zaměření katedry.
 • Manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmu.
 • Schopnost orientovat se v pracovněprávních předpisech a ekonomických pravidlech hospodaření na VVŠ.
 • Morální a občanská bezúhonnost.
 • Adekvátní znalost VŠ zákona.
 • Splnění předpokladů pro výkon funkce dle zákona č. 451/1991 Sb.

Požadované dokumenty:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Profesní životopis s přehledem dosavadní praxe
 • Seznam umělecké činnosti
 • Kopie dokladů o získané kvalifikaci
 • Předložení koncepce rozvoje katedry s výhledem na 3 roky

Předpokládaný nástup:

 • Červenec 2020 nebo dle dohody

Přihlášky:

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracovní pozici, aby zaslali přihlášku (e-mailem, či písemně s uvedením e-mailové adresy) s požadovanými dokumenty na níže uvedenou adresu do 14. června 2020.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola, které proběhne formou osobního pohovoru před výběrovou komisí, budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Předpokládaný termín VŘ je 17. června 2020.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan FU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Hana Koudelná
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902