Pracovní příležitosti

Docent pro výuku psychologických disciplín

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-22958/25-2020 na obsazení následujícího systemizovaného pracovních místa:

 • 1 místo akademického pracovníka – docenta pro výuku psychologických disciplín
  na 100% pracovní úvazek na katedře psychologie

Požadavky:

 • magisterské VŠ vzdělání v oboru Psychologie;
 • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru Psychologie;
 • akademická hodnost docenta v oboru Psychologie;
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru Psychologie za posledních 5 let;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2.

Mzdové podmínky:

 • 7. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • 5 dní volna k léčení;
 • výkon práce z domova;
 • příspěvek na stravování;
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance.

Pracovní úvazek:

 • 100 %.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 1. září 2020 nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 4. června 2020 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

e-mail: