Pracovní příležitosti

Docent, případně odborný asistent se zaměřením na sociologii

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-22919/25-2020 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

 • 1 místo akademického pracovníka – docenta, případně odborného asistenta se zaměřením na sociologii
  na katedře sociologie

Požadavky:

 • magisterské VŠ vzdělání v oboru Sociologie (nebo v příbuzném oboru);
 • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru Sociologie (nebo v příbuzném oboru);
 • habilitace v oboru Sociologie (případně v příbuzném oboru);
 • v případě odborného asistenta habilitace před ukončením;
 • výzkumné a pedagogické zaměření na kvantitativní výzkum;
 • publikační činnost v oboru Sociologie za posledních 5 let;
 • zkušenosti se zapojením do empirického výzkumu a s mezinárodní spoluprací vítány;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2.

Mzdové podmínky:

 • 7. nebo 6. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • 5 dní volna k léčení;
 • výkon práce z domova;
 • příspěvek na stravování;
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance.

Pracovní úvazek:

 • 100 %.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 1. září 2020 nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 4. června 2020 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

e-mail: