Pracovní příležitosti

Odborný asistent v oboru nejnovějších dějin

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-23541/25-2020 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

 • 1 místo akademického pracovníka – odborného asistenta v oboru nejnovějších dějin
  na 100% pracovní úvazek na katedře historie

Požadavky:

 • magisterské VŠ vzdělání v oboru historie;
 • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru historie;
 • zkušenosti s pedagogickou i vědecko-výzkumnou činností s orientací na nejnovější dějiny;
 • odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru;
 • aktivní přístup k řešení výzkumných projektů;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 – předpokládá se zapojení do výuky v cizím jazyce;
 • znalost jiného světového jazyka výhodou.

Mzdové podmínky:

 • 6. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • 5 dní volna k léčení;
 • výkon práce z domova;
 • příspěvek na stravování;
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance.

Pracovní úvazek:

 • 100 % nebo dle dohody.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 1. září 2020 nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 3. června 2020 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

e-mail: