Pracovní příležitosti

Odborný asistent se zaměřením na grafiku

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na systemizované místo

 • odborný asistent se zaměřením na grafiku

Požadavky:

 • hodnost Ph.D. v oboru
 • předpoklady pro pedagogickou činnost
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • září 2020

Výše úvazku:

 • 100 %

Požadované dokumenty:

 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • vize koncepce výuky
 • profesní životopis s přehledem tvůrčí činnosti, portfolio
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola, které proběhne formou osobního pohovoru před výběrovou komisí, budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Během pohovoru uchazeč představí svou práci a koncepci výuky.

Fakulta umění OU si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 15. května 2020 zaslali požadované dokumenty písemně či elektronicky na níže uvedenou adresu.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Hana Koudelná
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902