Pracovní příležitosti

Odborný asistent nebo asistent pro výuku psychologických disciplín

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-94604/25-2019 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

 • 1 místo akademického pracovníka – odborného asistenta nebo asistenta pro výuku psychologických disciplín
  na 100% pracovní úvazek na katedře psychologie

Požadavky:

 • magisterské VŠ vzdělání v oboru psychologie;
 • ukončené doktorské studium (Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru psychologie nebo doktorské studium před jeho ukončením;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oboru;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, minimálně na úrovni B2.

Mzdové podmínky:

 • 6. nebo 5. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • 5 dnů volna k léčení;
 • výkon práce z domova;
 • příspěvek na stravování;
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance.

Pracovní úvazek:

 • 100 % nebo dle dohody.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 3. února 2020 nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • doporučení předchozího zaměstnavatele nebo školitele, včetně kontaktu (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracovní pozici, aby do 3. prosince 2019 zaslali požadované dokumenty na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

Ostravská univerzita,
Filozofická fakulta,
personální oddělení,
Ing. Dagmar Černeková
Reální 5,
701 03 Ostrava