Pracovní příležitosti

Asistent se zaměřením na výuku synchronních disciplín (prosemináře, čeština pro nečeštináře, čeština pro cizince)

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-94721/25-2019 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

 • 1 místo akademického pracovníka – asistenta se zaměřením na výuku synchronních disciplín (prosemináře, čeština pro nečeštináře, čeština pro cizince) jako zástup za mateřskou dovolenou, řádnou dovolenou čerpanou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, řádnou dovolenou čerpanou po mateřské dovolené, řádnou dovolenou čerpanou po rodičovské dovolené a rodičovskou dovolenou, tj. maximálně do 31. srpna 2022 na 50% pracovní úvazek na katedře českého jazyka

Požadavky:

 • magisterské VŠ vzdělání v oboru Český jazyk a literatura, Bohemistika nebo v oboru příbuzném;
 • probíhající doktorské studium (Ph.D.), případně ukončené Ph.D. studium oboru Český jazyk, Bohemistika nebo oboru příbuzného výhodou;
 • předchozí zkušenost v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oblasti českého jazyka, resp. bohemistiky;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2;
 • znalost druhého cizího světového jazyka výhodou.

Mzdové podmínky:

 • 5. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • 5 dnů volna k léčení;
 • výkon práce z domova;
 • příspěvek na stravování;
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance.

Pracovní úvazek:

 • 50 %, zástup za mateřskou dovolenou, řádnou dovolenou čerpanou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, řádnou dovolenou čerpanou po mateřské dovolené, řádnou dovolenou čerpanou po rodičovské dovolené a rodičovskou dovolenou, tj. maximálně do 31. srpna 2022.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 3. února 2020, nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • doporučení předchozího zaměstnavatele, včetně kontaktu (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracovní pozici, aby do 27. listopadu 2019 zaslali požadované dokumenty na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

Ostravská univerzita,
Filozofická fakulta,
personální oddělení,
Ing. Dagmar Černeková
Reální 5,
701 03 Ostrava