Pracovní příležitosti

Odborný asistent se zaměřením na filozofii sociálních věd

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-94166/25-2019 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

 • 1 místo akademického pracovníka – odborného asistenta se zaměřením na filozofii sociálních věd
  na 20% pracovní úvazek na katedře filozofie

Požadavky:

 • magisterské VŠ vzdělání v oboru filozofie nebo v oboru příbuzném;
 • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru filozofie nebo v oboru příbuzném;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
 • aktivní vědecká a publikační činnost v oblasti filozofie sociálních věd či filozofie vědy;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2.

Mzdové podmínky:

 • 6. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Dále nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • výkon práce z domova;
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance.

Pracovní úvazek:

 • 20 % nebo dle dohody.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 1. ledna 2020 nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • doporučení předchozího zaměstnavatele, včetně kontaktu (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pracovní pozici, aby do 19. listopadu 2019 zaslali požadované dokumenty na níže uvedenou kontaktní adresu.

Kontakt:

Ostravská univerzita,
Filozofická fakulta,
personální oddělení,
Ing. Dagmar Černeková
Reální 5,
701 03 Ostrava