Pracovní příležitosti

Asistent katedry sólového zpěvu – obor klavírní korepetice

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na místo

  • asistenta katedry sólového zpěvu – obor klavírní korepetice

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru
  • umělecká činnost v oboru

Požadované dokumenty:

Průběh výběrového řízení:

  • umělecký sólový výkon v rozsahu maximálně 20 minut (v programu musí být zahrnuty skladby alespoň dvou stylových období)
  • připravená korepetice s modelem (uchazeč si připraví skladbu/skladby v rozsahu maximálně 10 minut se zvoleným hráčem nebo zpěvákem, zajistí si sám)
  • hra z listu (korepetice s modelem)
  • pohovor

Předpokládaný nástup:

  • listopad 2019 nebo dle dohody

Přihlášky:

Přihlášky s profesním životopisem, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení a motivačním dopisem zasílejte pouze elektronickou poštou na adresu do 18. října 2019.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Hana Koudelná
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902