Pracovní příležitosti

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na místo vysokoškolského učitele na katedře výchovy k občanství

  • odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii

Pracovní úvazek:

  • 50 %, s možností pozdějšího navýšení na 100 %

Předpokládaný nástup:

  • 15. září 2019, nebo dle dohody

Požadavky:

  • Vysokoškolské vzdělání v oboru sociologie nebo příbuzném oboru
  • Ukončené doktorské studium, případně těsně před dokončením, v oboru sociologie nebo příbuzném oboru (Ph.D.)
  • Předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost
  • Aktivní odborná publikační činnost v oboru
  • Znalost anglického jazyka – úroveň min. B2 (předpoklad vedení výuky v anglickém jazyce)
  • Pedagogická praxe výhodou
  • Morální bezúhonnost

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením materiálů uchazečů zaslaných ve stanoveném termínu. Do druhého kola k osobnímu pohovoru budou pozváni pouze uchazeči vybraní v prvním kole.

Přihlášky do výběrového řízení (e-mailové či písemné, s uvedením e-mailové adresy) s doklady o získané kvalifikaci (bez notářského ověření), přehledem praxe, seznamem publikační činnosti, profesním životopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů přijímá personální oddělení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity nejpozději do 20. srpna 2019.

Kontakt:

Pedagogická fakulta OU,
personální oddělení,
Bc. Anna Oslizloková,
Fráni Šrámka 3,
709 00 Ostrava,

telefon: 553 46 2511,
e-mail: .