Pracovní příležitosti

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na současné české a světové výtvarné umění

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na místo

 • docenta nebo odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na současné české a světové výtvarné umění

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru
 • vědecká hodnost doc., Ph.D. (případně připravovaný vstup do Ph.D)
 • vědecko-výzkumná a publikační činnost
 • aktivní znalost anglického jazyka (příp. dalšího světového jazyka)
 • účast v odborných komisích, uměleckých radách apod.
 • zkušenosti s grantovou činností
 • zkušenost s výukou na VŠ či ve vědecko-výzkumné instituci vítána

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • profesní životopis s přehledem praxe (včetně studia a pobytů v zahraničí, grantových projektů...)
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání (nemusí být notářsky ověřeny)
 • seznam dosavadní publikační a pedagogické činnosti
 • plán publikační činnosti na FU OU (výhled dva roky)

Předpokládaný nástup na Katedru teorie a dějin umění FU OU:

 • září 2019 (předpokládaná výše úvazku 1,0)

Termín přihlášek:

 • do 31. května 2019

Forma přihlášek a proces výběrového řízení:

 • Elektronicky či písemně s uvedením e-mailové adresy.
 • První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola, které proběhne formou osobního pohovoru před výběrovou komisí (předpokládaný termín 18. nebo 19. června 2019), budou pozváni vybraní uchazeči.
 • V případě zájmu o bližší informace o činnosti Katedry teorie a dějin umění lze psát vedoucímu katedry Mgr. Dr. Phil. Viktoru Velkovi, Ph.D. ().

FU si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Hana Koudelná
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902