Pracovní příležitosti

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností v oboru grafický design

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na systemizované místo

 • docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností v oboru grafický design

Požadavky:

 • hodnost docenta, příp. Ph.D. v oboru grafický design
 • předpoklady pro pedagogickou činnost
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • březen 2019

Požadované dokumenty:

 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • vize koncepce výuky
 • profesní životopis s přehledem tvůrčí činnosti, portfolio
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti

Dosavadní činnost ateliéru naleznete na

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola, které proběhne formou osobního pohovoru před výběrovou komisí, budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Během pohovoru uchazeč představí svou práci a koncepci výuky.
Fakulta umění OU si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 15. února 2019 zaslali požadované dokumenty písemně či elektronicky na níže uvedenou adresu.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Hana Koudelná
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902