Pracovní příležitosti

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností v oboru grafický design

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na systemizované místo

 • docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností v oboru grafický design

Požadavky:

 • hodnost docenta, příp. Ph.D. v oboru grafický design
 • předpoklady pro pedagogickou činnost
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci
 • morální a občanská bezúhonnost

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • únor 2019

Požadované dokumenty:

 • motivační dopis
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • vize koncepce výuky
 • profesní životopis s přehledem tvůrčí činnosti, portfolio
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti

Dosavadní činnost ateliéru naleznete na
https://www.instagram.com/text_forma_funkce/
https://www.facebook.com/textformafunkce/

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola, které proběhne formou osobního pohovoru před výběrovou komisí, budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Během pohovoru uchazeč představí svou práci a koncepci výuky. Fakulta umění OU si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 7. ledna 2019 zaslali požadované dokumenty písemně či elektronicky na níže uvedenou adresu.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Hana Koudelná
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902