Firmy

Mnohé z akcí Ostravské univerzity by se nemohly uskutečnit bez podpory soukromého sektoru. V realizaci našich cílů v rámci takzvané třetí role univerzity, které by ve výsledku měly posunout celý region a jeho obyvatelstvo, nám tak výrazně pomáhají firmy, které zdaleka nejsou jen regionálního rázu.

Partnerům jednotlivých akcí i dlouhodobým strategickým partnerům děkujeme!

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 11. 2023