O projektu Climate Walk, Wanderers of Changing Worlds

Ostravská univerzita přijala partnerství v nevšedním projektu studentů Vídeňské univerzity sdružených v organizaci Wanderers of Changing Worlds. Projekt Climate Walk sleduje cíle výzkumné, vzdělávací i umělecké – chce originální cestou odhalit dopady klimatické změny na životní prostředí a jak proměny vnímají v různých evropských regionech jejich obyvatelé. Metodou výzkumu je chůze – pěší cesta studentského týmu z norského Nordkappu až do portugalského městečka Cabo da Roca. Ostrava je jedním ze zastavení na cestě.

Přestože počátek putování je naplánován až na 5. červen 2022, aktivity projektu začínají již na jaře 2021 online přednáškami na Vídeňské univerzitě, které představí projekt a jeho metodu i environmentální aspekty klimatické změny. Mezi přednášejícími z různých evropských univerzit je rovněž Jan Hradecký, environmentální geograf Přírodovědecké fakulty OU.

Na Ostravské univerzitě jsme se nechali projektem inspirovat a připravili jsme řadu webinářů, v nichž se akademici a studenti vyjádří k environmentálním otázkám očima různých oborů – humanitních věd, sociální práce a politiky, výzkumu zdravého životního stylu či sociální pedagogiky.

Na jaro 2021 plánujeme webináře o tom, čím přispívají k výzkumu a k péči o životní prostředí humanitní vědy a o dějinách literatury z environmentální perspektivy. Na podzim pak připravujeme témata: Sociální práce a klimatická spravedlnost, Low-carb diet and exercise: health and sport performance perspectives či Dialog mezi generacemi v kontextu regionu (příběhové drama s prvky divadla utlačovaných).


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 03. 2021