Celoživotní vzdělávání

     
                       
     
           

Přípravné kurzy pro přijímací řízení

Kurz pro zájemce o studium psychologie
Cílem kurzu je seznámit zájemce o studium psychologie (ale i jiné zájemce o psychologii) s hlavními psychologickými disciplínami i příbuznými vědními obory nezbytnými pro studium psychiky člověka a jeho chování.

Přípravný kurz pro uchazeče o studium historie
Účast na kurzu umožní uchazečům lépe se orientovat v požadavcích na uchazeče a připravit se na přijímací zkoušku na základě konkrétních požadavků. Absolvování kurzu není podmínkou, ani předpokladem úspěšného vykonání přijímací zkoušky, či přijetí ke studiu.

Přípravný kurz pro uchazeče o studium na LF OU
Kurz pro zájemce o studium zdravotnických lékařských a nelékařských SP. Obsahem kurzu jsou okruhy z biologie, chemie a fyziky, ze kterých jsou vybírány otázky do testů přijímací zkoušky. Součástí každého odborného bloku bude možnost vyzkoušet si odpovědi na vzorový cvičný test.
Okruhy a program kurzu obdrží účastníci při zahájení vzdělávání.