Celoživotní vzdělávání

     
                       
     
           

Přípravné kurzy pro přijímací řízení - krátkodobé

Přípravný kurz k přijímací zkoušce z historie
Kurz pro zájemce o studium historie na FF OU, účastníci budou seznámeni s průběhem přijímacího řízení, požadavky na studenty, organizací studia na katedře historie, mají možnost vyzkoušet si odpovědi na typizovaný písemný test k přijímacímu řízení.