Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Zdravotník zotavovacích akcí
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Neomezeno.
Podmínkou pro přijetí účastníka je věk nad 18 let.
Doba trvání / hodinová dotace:40 hodin
Cena:2 500,- Kč
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná / 4 výukové soboty
Garantující odborná katedra:Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Pedagogický poradce:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Anotace:Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Dokonale ovládá laickou první pomoc. Uplatní se zejména jako Zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích.
Způsob ukončení studia:zkouška
Výstupní doklad:certifikát / průkaz ZZA, bez omezení platnosti
Předpoklady pro přijetí:Podmínkou pro přijetí účastníka je věk nad 18 let a ukončené středoškolské vzdělání.
Přihlášky:pouze přes e-přihlášku
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:6. listopadu 2023
Kontakt / další informace:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Způsob platby:převodem na účet
Vyučující:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.,
PhDr. Ing. Petr Matouch, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:předpokládaná data výuky: 18. a 25. listopadu, 2. a 9. prosince