Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Zdravotník zotavovacích akcí
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Neomezeno.
Podmínkou pro přijetí účastníka je věk nad 18 let.
Doba trvání / hodinová dotace:41 hodin
Cena:2 100,- Kč (cena pro studenty denní formy studia Ostravské univerzity 1 600,- Kč)
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná / 4 výukové soboty
Garantující odborná katedra:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Pedagogický poradce:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Anotace:Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Dokonale ovládá laickou první pomoc. Uplatní se zejména jako Zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích.
Způsob ukončení studia:zkouška
Výstupní doklad:certifikát / průkaz ZZA, bez omezení platnosti
Předpoklady pro přijetí:Podmínkou pro přijetí účastníka je věk nad 18 let a ukončené středoškolské vzdělání.
Přihlášky:od 12. srpna 2020 do 20. září 2020 je možné využít e-přihlášku
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:20. září 2020
Kontakt / další informace:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Způsob platby:převodem na účet
Vyučující:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.,
PhDr. Petr Matouch,
Mgr. Josef Škroch,
Mgr. Hana Valentová,
Bc. Petr Urbánek,
Ing. Jiří Borovička
Plán studia / rámcový harmonogram:předpokládaná data výuky: 10. 10.; 24. 10.; 7. 11.; 21. 11. 2020. Předpokládané termíny závěrečných zkoušek: 12. 12. 2020; 8. 1. 2021.
Další informace:informace ikona pdf