Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Zdravotník zotavovacích akcí
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Neomezeno.
Podmínkou pro přijetí účastníka je věk nad 18 let.
Doba trvání / hodinová dotace:41 hodin
Cena:2.100,- (studenti Ostravské univerzity mají kurz za cenu 1.200,- Kč)
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná / 4 výukové soboty
Číslo akreditace:17 534/07-20/492
Garantující odborná katedra:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Pedagogický poradce:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Anotace:Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Dokonale ovládá laickou první pomoc. Uplatní se zejména jako Zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích.
Způsob ukončení studia:zkouška
Výstupní doklad:Certifikát / průkaz ZZA
Předpoklady pro přijetí:Podmínkou pro přijetí účastníka je věk nad 18 let a ukončené středoškolské vzdělání.
Přihlášky:ANO
od 15. července 2019 do 22. září 2019 je možné využít e-přihlášku
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:22. září 2019
Kontakt / další informace:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Způsob platby:převodem na účet
Vyučující:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.,
PhDr. Petr Matouch,
Mgr. Josef Škroch,
Mgr. Hana Valentová,
Bc. Petr Urbánek,
Ing. Jiří Borovička
Plán studia / rámcový harmonogram:od října do prosince 2019
Předpokládaná data výuky: 12. 10. 2019, 19. 10. 2019, 09. 11. 2019, 23. 11. 2019.
Předpokládaná data závěrečných zkoušek: 14. 12. 2019, 10. 1. 2020
Další informace:informace ikona pdf