Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Fakulta / organizační jednotka:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Cílová skupina:pracovníci IZS
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry / 2 roky
Cena:29.000,- Kč/ 1 rok studia
Možno platit na semestr částkou 14.500,- Kč
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná
Číslo akreditace:MŠMT, č.j. 24327/2007-30/1
Garantující odborná katedra:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.
Pedagogický poradce:MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.
Anotace:Dvouletý kurz bude probíhat kombinovanou formou (dálkovou). Tento kurz je organizován Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60. Studium je určeno pro zájemce a pracovníky, kteří si potřebují rozšířit své vědomosti a dovednosti při výkonu pracovních činností, zejména v těchto profesích:
 • policista Policie ČR, strážník Obecní policie
 • příslušník Hasičského záchranného sboru
 • příslušník Vězeňské služby, pracovník Justiční stráže
 • příslušník Vodní a Horské záchranné služby
Cíl studia
Cílem studijního oboru je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků schopných účinné spolupráce se všemi tísňovými složkami (IZS-integrovaný záchranný systém) a zlepšení informovanosti laické veřejnosti o logistice pohybu v rizikové situaci.
Způsob ukončení studia:dle studijního plánu
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:
 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
 • zároveň se předpokládá nejméně dvouletá praxe v oboru.
 • Upřednostněni budou uchazeči, kteří absolvovali řádné přijímací řízení na LF obor Společenská patologie a LTRS a nebyli přijati z kapacitních důvodů.
Přihlášky:ANO
Podávají se elektronicky přes e-přihlášku ke studiu.
Přihlášky můžete podat pouze v období od 1. července 2017 do 6. srpna 2017. Po zadání přihlášky vytisknete zkrácený štítek, který zašlete s těmito povinnými přílohami:
 • kopie dokladu o řádném ukončení středoškolského studia
 • dvě podepsané fotografie dokladového formátu na adresu:
  Lékařská fakulta OU
  Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů
  Bc. Nikola Šťastná
  Syllabova 19
  703 00, Ostrava 3
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:6. srpna 2017
Kontakt / další informace:Bc. Nikola Šťastná
Způsob platby:převodem na účet (čtyři splátky 14.500,- za 1 semestr, vždy před začátkem daného semestru)
Vyučující:MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.,
PhDr. Sabina Psennerová, PhD.,
JUDr. Luboš Valerián, Ph.D.,
doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.,
Ing. Jan Aufart,
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.,
Mgr. Eva Lapčíková,
Mgr. Josef Škroch,
MUDr. Margita Smatanová, Ph.D.,
MUDr. Petr Handlos, Ph.D.,
Ing. Vladimíra Gebauerová,
Mgr. Marek Nytra,
PhDr. Petr Matouch
Plán studia / rámcový harmonogram:
 • Výuka probíhá jednou za 14 dnů.
 • Výukový den je čtvrtek.
 • V každém semestrů proběhne jeden třídenní výukový studijní tutoriál.