Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Základy romského jazyka jako nástroj profesního rozvoje
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Pracovníci působící v resortu školství, zdravotnictví a sociální práce, pracovníci Policie ČR, pracovníci neziskového sektoru a pracovníci působící v církvi, nebo pro ty, jenž mají profesní či osobní zájem o osvojení si základů romského jazyka
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 44 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:kombinované
Organizace studia:Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory. Výuka bude probíhat v úterý v čase 15.50 – 17.25 hodin.
Předmět v ZS Základy romského jazyka 1 bude realizován v níže uvedených termínech 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12. 2022
Předmět v LS Základy romského jazyka 2 bude probíhat v níže uvedených termínech 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5. 2023
Garantující odborná katedra:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Anotace:Kurz nabízí výuku severocentrální romštiny (tzv. slovenské romština), která na území ČR je u cílové populace romsky mluvících občanů a českých Romů nejfrekventovanější variantou mateřského jazyka. Výuka je svým obsahem koncipována prezenčně s podporou poskytnutých studijních materiálů v e-learningovém moodle prostředí OU a je vhodná pro pracovníky působící v resortu školství, zdravotnictví a sociální práce. Je vhodná také pro pracovníky policie ČR, pracovníky neziskového sektoru a pracovníky působící v církvi, nebo pro ty, jenž mají profesní či osobní zájem o osvojení si základů romského jazyka. Prezenční výuka bude realizována na půdě PdF Ostravské univerzity po dobu dvou po sobě jdoucích semestrů v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto typu celoživotního vzdělávání s uvedenou délkou trvání a s uvedeným rozsahem vzdělávání. Výuku jazyka povede rodilý mluvčí.
Způsob ukončení studia:Osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání s uvedenou délkou trvání a s uvedeným rozsahem vzdělávání. Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je získání zápočtů z obou předmětů (Základy romského jazyka 1 a Základy romského jazyka 2).
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:kurz je určen pracovníkům působícím v resortu školství, zdravotnictví a sociální práce, pracovníkům policie ČR, pracovníkům neziskového sektoru a pracovníkům působícím v církvi, nebo pro ty, jenž mají profesní či osobní zájem o osvojení si základů romského jazyka
Přihlášky:podávání přihlášek do 25. září 2022, e-přihláška
Přijímací řízení:Na základě podané elektronické přihlášky, úhrady poplatku za vzdělávání a doručení podepsané zkrácené verze el. přihlášky. Tento dokument je nutné doručit na CDV. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 25. září 2022
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:převodem z účtu; platební údaje obdrží uchazeč po podání elektronické přihlášky na svůj email
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Další informace:Informace o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf 1,47 MB