Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Základy žurnalistiky
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:Program je určen studentům Ostravské univerzity.
Doba trvání / hodinová dotace:dvousemestrální kurz, celkem 500 hodin, z toho 120 přímé výuky
Forma:prezenční
Organizace studia:LS: bloková výuka 1krát týdně (úterý, 12:30-17:25),
ZS: bloková výuka 1krát týdně (celkem 7x během semestru) + individuální práce a praxe
Garantující odborná katedra:Katedra sociologie (Filozofická fakulta OU)
Garant:Mgr. BcA. Miroslav Vlček, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. BcA. Miroslav Vlček, Ph.D.
Anotace:Modul je rozšířením dosavadního studijního zaměření studentů v rámci jejich oborů, kteří ale mají také zájmem o žurnalistiku, dramaturgii a scénáristku. Absolventi/absolventky modulu si osvojí základní žurnalistické kompetence, které můžou dále aplikovat a rozvíjet v žurnalistické praxi nebo v propagaci jejich studijních oborů. Budou schopni rozlišovat mezi jednotlivými žurnalistickými žánry a některé z nich v praxi vytvářet. Vyzkoušejí si volně dostupné nástroje na tvorbu audiovizuálních obsahů a poznají prostředí studia České televize Ostrava a Deníku N. V jednom ze zmíněných médií absolvují praxi.
Způsob ukončení studia:Modul je ukončený na základě odevzdání úkolů (výstupy z praxe a námět pořadu vytvořený skupinově v předmětu KSE/9DRPR Dramaturgické praktikum) a následné konzultaci s garantem modulu.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování programu CŽV
Předpoklady pro přijetí:podání elektronické přihlášky + odevzdání motivačního dopisu
Kontakt / další informace:Mgr. BcA. Miroslav Vlček, Ph.D.
Vyučující:Mgr. BcA. Miroslav Vlček, Ph.D.,
Mgr. Radek Wiglasz (externista - ČT Ostrava),
Bc. Adéla Karásková Skoupá (externistka - Deník N),
další externisté
Plán studia / rámcový harmonogram:Úvod do žurnalistiky (LS)
Psaná žurnalistika (LS)
Televizní žurnalistika (LS)
Dramaturgické praktikum (ZS)
Praxe v médiích (ZS, nebo léto)
Expertní blok (ZS)
Další informace:Zimní semestr modulu je možné, po schválení garantem modulu, absolvovat kombinovaně. Podmínkou je ale aktivní studium na OU.