Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Univerzita třetího věku – Místa paměti a paměť míst regionu severovýchodní Moravy a českého Slezska
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:osoby v postproduktivním věku
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry: září/říjen 2024 – květen/červen 2025, 6 x 3 vyučovací hodiny v jednom semestru
Cena:800,-Kč za akademický rok. Úhrada za kurz se platí při podání přihlášky.
Min. počet studujících: 60
Forma:prezenční
Organizace studia:Cyklus přednášek, přednášky se budou konat 1krát za 14 dní ve středu, od 14:30 do 17:00 hod. v učebně B308.
Garantující odborná katedra:Katedra historie (Filozofická fakulta OU)
Garant:doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Anotace:Kurz Místa paměti a paměť míst regionu severovýchodní Moravy a českého Slezska se bude zaměřovat na témata spojená s hmotnými památkami jako doklady dějinných procesů i dílčích událostí, které se udály v regionu českého Slezska a přilehlé severovýchodní Moravy a které v něm mnohdy zanechaly hlubokou stopu. V jednotlivých přednáškách se budeme zabývat také stopami po historických událostech či procesech, které již dnes nejsou patrné a bez práce vědeckých pracovníků by upadly v zapomnění. Stejně tak budou zmíněni známí i neznámí aktéři, kteří se událostí a procesů účastnili a dokázali je svou činností ovlivňovat a určovat jejich charakter. Obsah obou semestrů je koncipován tak, aby jednotliví přednášející provedli posluchače kurzu našim regionem napříč staletími, od středověku až po současnost.
Způsob ukončení studia:test
Výstupní doklad:Absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu. CŽV.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.).
Pro podání e-přihlášky je nezbytné zadat e-mailovou adresu.
Termín pro podání přihlášky: od 4. dubna (od 9:00 hod.) do 30. června 2024 nebo do naplnění kapacity programu.
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Martiníková
Plán studia / rámcový harmonogram:plán studia soubor pdf 0,07 MB