Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Přípravný kurz pro uchazeče o studium na LF OU
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Kurz je určen pro uchazeče o studium zdravotnických lékařských a nelékařských studijních programů.
Doba trvání / hodinová dotace:88 hodin (30 hodin Biologie, 30 hodin Fyzika, 28 hodin Chemie)
Cena:5 500,- Kč (3 předměty), 4 500,- Kč (2 předměty), 3 000,- Kč (1 předmět). Uvedená cena je včetně DPH.
Poplatek je nevratný. Nižší cena pro děti zaměstnanců OU a FN Ostrava (3 předměty 5 000,- Kč, 2 předměty 4 000,- Kč, 1 předmět 2 500,- Kč). Uvedená cena je včetně DPH.
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná / 2 vzdělávací soboty v měsíci (8:00 - 12:30, 1 vzdělávací hodina = 45 minut), začátek 15. října 2022 – 29. dubna 2023
Garantující odborná katedra:Lékařská fakulta OU
Garant:MUDr. Vladimír Židlík
Anotace:Kurz pro zájemce o studium zdravotnických lékařských a nelékařských SP. Obsahem kurzu jsou okruhy z biologie, chemie a fyziky, ze kterých jsou vybírány otázky do testů přijímací zkoušky. Součástí každého odborného bloku bude možnost vyzkoušet si odpovědi na vzorový cvičný test.
Okruhy a program kurzu obdrží účastníci při zahájení vzdělávání.
Výstupní doklad:Osvědčení o absolvování přípravného kurzu
Přihlášky:od 9. září 2022 do 30. září 2022 pouze přes e-přihlášku (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.)
Přihlášku netisknout a neposílat poštou na fakultu. Přihlášky, ke kterým nebude do data 30. září 2022 evidována úhrada stanoveného poplatku, nebude platná a zájemce se nebude moci účastnit kurzu.
Děti zaměstnanců OU nebo FN Ostrava zašlou potvrzený doklad o zaměstnání rodičů na adresu studijního oddělení nebo k elektronické přihlášce přiloží jako přílohu.
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:30. září 2022 nebo při naplnění maximální kapacity kurzu
Kontakt / další informace:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.,
Bc. Lenka Kubinová
Způsob platby:převodem na účet, bližší informace k platbě budou součástí informací připojené k e-přihlášce
Vyučující:akademičtí pracovníci Lékařské fakulty,
externí spolupracovníci LF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:předpokládaná data vzdělávání:
2022: 15. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12.
2023: 7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15.  4., 29. 4.
Vzdělávání bude probíhat od 8:00 – 12:30 ve stanovených datech (viz výše) na Lékařské fakultě OU, Syllabova 19, 7036 00 Ostrava 3, budova ZY INLEK – učebna ZY 129.
Další informace:V případě nepříznivé epidemiologické situace nebo v rámci jiných režimových úprav provozu fakulty kurz proběhne on-line formou prostřednictvím softwarového programu MS TEAMS.

Studium bude otevřeno pro minimální počet 22 účastníků.
Ubytování účastníkům kurzu fakulta neposkytuje.
Absolvování kurzu není podmínkou, ani předpokladem úspěšného vykonání přijímací zkoušky, nebo přijetí ke studiu. Absolvování kurzu není bonifikováno.