Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Přípravný kurz pro uchazeče o studium na LF OU
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Kurz je určen pro uchazeče o studium zdravotnických lékařských a nelékařských studijních programů.
Doba trvání / hodinová dotace:94 hodin (36 hodin Biologie, 30 hodin Fyzika, 28 hodin Chemie)
Cena:5 500,- Kč (3 předměty), 4 500,- Kč (2 předměty), 3 000,- Kč (1 předmět). Uvedená cena je včetně DPH.
Poplatek je nevratný. Nižší cena pro děti zaměstnanců OU a FN Ostrava (3 předměty 5 000,- Kč, 2 předměty 4 000,- Kč, 1 předmět 2 500,- Kč). Uvedená cena je včetně DPH.
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná / 2 vzdělávací soboty v měsíci (8:00 - 12:30, 1 vzdělávací hodina = 45 minut), začátek 9. října 2023 – 27. dubna 2024
Garantující odborná katedra:Lékařská fakulta OU
Garant:MUDr. Vladimír Židlík
Anotace:Kurz pro zájemce o studium zdravotnických lékařských a nelékařských SP. Obsahem kurzu jsou okruhy z biologie, chemie a fyziky, ze kterých jsou vybírány otázky do testů přijímací zkoušky. Součástí každého odborného bloku bude možnost vyzkoušet si odpovědi na vzorový cvičný test.
Okruhy a program kurzu obdrží účastníci při zahájení vzdělávání.
Výstupní doklad:Osvědčení o absolvování přípravného kurzu
Přihlášky:od 11. září 2023 do 2. října 2023 pouze přes e-přihlášku (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.)
Přihlášku netisknout a neposílat poštou na fakultu. Přihlášky, ke kterým nebude do data 2. října 2023 evidována úhrada stanoveného poplatku, nebude platná a zájemce se nebude moci účastnit kurzu.
Děti zaměstnanců OU nebo FN Ostrava zašlou potvrzený doklad o zaměstnání rodičů na adresu studijního oddělení nebo k elektronické přihlášce přiloží jako přílohu.
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:2. října 2023 nebo při naplnění maximální kapacity kurzu
Kontakt / další informace:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.,
Bc. Lenka Kubinová
Způsob platby:převodem na účet, bližší informace k platbě budou součástí informací připojené k e-přihlášce
Vyučující:akademičtí pracovníci Lékařské fakulty,
externí spolupracovníci LF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:předpokládaná data vzdělávání:
14. 10.,4. 11.,11. 11.,18. 11.,2. 12.,16. 12. 2023
13. 1.,20. 1.,27. 1.,3. 2.,10. 2.,17. 2.,2. 3.,23. 3.,6. 4.,13. 4.,27. 4. 2024
Vzdělávání bude probíhat ve stanovených datech a časech dle harmonogramu na Lékařské fakultě OU, Syllabova 19, 7036 00 Ostrava 3, budova ZY INLEK –případná změna učebny bude včas emailem nahlášena.
Další informace:V případě nepříznivé epidemiologické situace nebo v rámci jiných režimových úprav provozu fakulty kurz proběhne on-line formou prostřednictvím softwarového programu MS TEAMS.

Studium bude otevřeno pro minimální počet 22 účastníků.
Ubytování účastníkům kurzu fakulta neposkytuje.
Absolvování kurzu není podmínkou, ani předpokladem úspěšného vykonání přijímací zkoušky, nebo přijetí ke studiu. Absolvování kurzu není bonifikováno.