Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Popáleniny aneb hlavně jak se nespálit…
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:pedagogičtí pracovníci základních škol, případně další zájmové skupiny
Doba trvání / hodinová dotace:2 hodiny
Cena:150,- Kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Výuka se uskuteční v budově Lékařské fakulty Ostravské univerzity v 1 výukovém bloku. V každém semestru bude vyhlášen jeden výukový kurz nebo dle naplněné kapacity.
23. října 2020 od 14:00 do 16:00 (pro účastníky zimního semestru)
5. února 2021 od 14:00 do 16:00 (pro účastníky letního semestru)
Garantující odborná katedra:Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Lucie Vujtíková,
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA
Pedagogický poradce:Mgr. Lucie Vujtíková
Anotace:V Moravskoslezském regionu stále patří popáleninové trauma v dětství stále k jednomu z nejčastějších úrazů. Na základě těchto poznatků jsme se rozhodli vytvořit výukový program o prevenci a první pomoci u popálenin pro pedagogy Základních škol. Jde o ucelený přednáškový blok v rozsahu dvou hodin, který pedagogům předá nejnovější poznatky v oblasti popáleninového traumatu (mechanismus úrazů, prvotní ošetření, léčba, resocializace dítěte po úrazu do dětského kolektivu ve škole) a poskytne pedagogům metodickou přípravu ke krátké prezentaci pro jejich žáky. Přednáška je vytvořena odborníky z Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava a má za cíl podpořit preventivní programy, které mají za cíl snížit incidenci popáleninového traumatu v dětství. Účastníci kurzu obdrží po absolvování prezentace pro výuku daného programu na své základní škole.
Vzdělávání bude probíhat během akademického roku a je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Program běží vždy jednou v období zimního a letního semestru nebo dle naplněné kapacity.
Způsob ukončení studia:Povinná je 100% docházka na kurz a absolvování závěrečného cvičného testu.
Přihlášky:ANO
Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Lékařská fakulta OU
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:20. září 2020 (pro výukový termín zimního semestr), nebo
20. ledna 2021 (pro výukový termín letního semestr)
Kontakt / další informace:Bc. Nikola Šťastná
Způsob platby:převodem na účet
Vyučující:Mgr. Lucie Vujtíková,
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA