Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rusko – hledání identity a geopolitika
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol. Kurz je určen učitelům nejen aprobace matematiky, ale i jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Záměrem kurzu je představit složité hledání nového postavení Ruska ve světě po ztrátě části koloniálního impéria. Většina ruské společnosti se s tím nesmířila a nové vládnoucí elity usilují o obnovení mocenského postavení Ruska. Už to není totalitní stát vnucující celé společnosti jedinou komunistickou ideologii, ale stát, který se snaží podchytit různé názorové proudy a usměrnit je do nové podoby unikátního civilizačního modelu. V něm se mísí různé formy identit, které nahrazují neúspěšnou ideologii. Současně se Rusko snaží znovu expandovat za svoje nové hranice a prosadit svoje vidění geopolitického uspořádání světa. Přednáška vše přehledně analyzuje a hodnotí v regionálním i globálním kontextu.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude seznámení s problematikou ruské geopolitiky ve 21. století.