Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Korýši známí, neznámí
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol. Kurz je určen učitelům nejen aprobace matematiky, ale i jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1000 kč
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 7941/2021-2-204
Garantující odborná katedra:Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Kurz bude zaměřen na prezentaci Korýšů jako velmi zajímavé skupiny organismů. Posluchači se dovědí mnoho nových informací z biologie, ekologie, zoogeografie a fylogeneze korýšů a z oblasti molekulárních metod, které se pro jejich studium využívají. Kurz bude veden frontálně formou výkladu s využitím audiovizuální techniky a rovněž aktivizujících prvků (kvízové otázky, diskuze). Součástí bude i prezentace některých druhů z vlastních sběrů nebo ze sbírek katedry biologie a ekologie OU.
Tematické celky:
  • Planktonní korýši
  • Korýši ČR
  • Ekologie a etologie korýšů
  • Koho potkám v moři (mořské druhy)
  • Rodný list pro kraba (úskalí popisu nových druhů)
  • Taková normální rodinka (o studiu příbuznosti druhů)
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:Mgr. Milan Koch, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Náplní kurzu bude seznámení se skupinou organismů, označených jako Korýši. Informace lze využít nejen ve výuce biologie na středních školách a základních školách.