Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Virtuální Univerzita třetího věku (Virt U3V)
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:věk 55+
Doba trvání / hodinová dotace:Každý jednotlivý kurz trvá jeden semestr
Cena:200,- Kč resp. 300,- K č za semestr dle typu a formy kurzu, distanční kurzy jsou zdarma.
Forma:Prezenční, Kombinovaná (prezenční přednášky či semináře) + samostudium ve virtuální třídě, Distanční (pouze ve virtuální třídě)
Garantující odborná katedra:Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Anotace:Virtuální univerzita třetího věku (Virt U3V) nabízí seniorům semestrální kurzy přírodních a společenských věd, umění, jazyků, informačních technologií a další. Virt U3V umožňuje vzdělávání seniorů jak formou prezenčních přednášek a seminářů, tak prostřednictvím internetu v tzv. virtuální třídě. Součástí jsou i exkurze s výukou v terénu. Výuku zajišťují akademičtí pracovníci převážně Ostravské univerzity a odborníci z praxe. Senioři, kteří se chtějí kurzů účastnit, jsou nejdříve proškoleni v základech práce s PC a internetem a především jsou seznámeni s možnostmi vzdělávání ve virtuální třídě. Posluchači Virt U3V se mohou zapojovat do mezinárodních projektů. Více informací včetně konkrétní nabídky kurzů a možností zapojení se do Virt U3V najdete na stránkách VirtU3V.
Způsob ukončení studia:Závisí od typu kurzu. Vždy se jedná o hodnotitelné aktivity typu testy, eseje, referáty, atd.
Přihlášky:ANO, podávají se elektronicky přes E-přihlášku ke studiu.
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:Individuálně dle zájmu o kurzy.
Kontakt / další informace:Bc. Pavla Janoschová
Způsob platby:převodem na účet