Celoživotní vzdělávání

Poznámka: Tato CŽV akce v současné době NENÍ AKTIVNÍ.

Název akce CŽV:Poznávání výtvarného umění prostřednictvím aktivních výtvarných činností I.
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Určeno učitelům v MŠ, ZŠ, ZUŠ a vychovatelům
Doba trvání / hodinová dotace:1 semestr / 40 hodin
Cena:Aktuální cenu pro daný akademický rok naleznete v textu brožury: Informace o vzdělávacích programech a kurzech
Forma:prezenční
Organizace studia:Učebny PdF Ostravské univerzity, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory. Studium bude realizováno prezenčně seminární a workoshopovou formou (interpretační hry): čtyřhodinové odpolední semináře v sudé středy, animační program ve vybrané galerii.
Garantující odborná katedra:Katedra výtvarné výchovy (Pedagogická fakulta OU)
Garant:Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D
Pedagogický poradce:Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D
Anotace:1. zkoumání plošných forem; 16 hodin - monochromie, monotypie, experimentální malba - froasáž, koláž, frotáž, fumage 2. zkoumání objektové tvorby; 12 hodin - objekt nalezený, komponovaný; asambláž - akumulace, komprese, redefinice, objekty "pasti" 3. zkoumání projevů land artu; 6 hodin - události v krajině, objektová tvorba, instalace 4. zkoumání akčního umění; 6 hodin - happening, performance, event - body art U.
Vzdělávací cíl:Závěrečný pohovor s prezentací vlastní aplikace získaných dovedeností.
Způsob ukončení studia:Osvědčení o absolvování studia podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Předpoklady pro přijetí:

Obecné předpoklady, které se požadují pro studium a také pro výkon v praxi jako „Poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině“ jsou:

  • plná způsobilost k právním úkonům, plnoletost a svéprávnost;
  • trestní bezúhonnost;
  • zdravotní způsobilost;
  • prokazatelná znalost českého jazyka, v případě cizojazyčného zařízení odpovídající znalost cizího jazyka;
  • středoškolské vzdělání s maturitou.
Přihlášky:Elektronická přihláška
přihlášky jsou aktivní vždy od počátku února daného roku
Přijímací řízení:Na základě elektronické přihlášky V průběhu září obdrží přihlášení uchazeči informace o zahájení kurzu a o úhradě školného. Kurz bude zahájen při dostatečném počtu zájemců.
Uzávěrka přihlášek:do 28. února, resp. 15. června každého roku
Kontakt / další informace:Ing. Anna Dobošová
Způsob platby:Převodem z účtu, složenkou (do poznámky je nutné uvést jméno studenta a název kurzu). Platba fakturou je nahrazena daňovým dokladem o zaplacení, který vystaví finanční účtárna OU až po úhradě školného. Žádosti o tento doklad směřujte na emailovou adresu
Vyučující:viz Informace o vzdělávacích programech a kurzech