Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Využití statistických metod při hodnocení epidemiologických studií
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:5 dnů / 40 hodin
Cena:zdarma
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Seznámení posluchače se základními typy epidemiologických studií a jejich hodnocením, s výpočtem popisných charakteristik s využitím funkcí MS Excelu, využití programu EpiData pro sběr dat a programu OpenEpi pro statistické zpracování.
Způsob ukončení studia:certifikát o absolvování
Přihlášky:Registrace je možná online na stránkách
http://projekty.osu.cz/Jesenius/ nebo přímo na tomto odkazu.
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.,
Ing. Hana Tomášková Ph.D.
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:12