Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Domácí umělá plicní ventilace, oxygenoterapie
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:5 dnů / 40 hodin
Cena:zdarma
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Účastník kurzu získá:
  • základní informace o ošetřovatelských intervencích nezbytných pro zajištění průchodnosti dýchacích cest, podávání kyslíku v podmínkách domácí péče, včetně technik a postupů ošetřování pacienta s umělou plicní ventilací v domácí péči
  • získané informace umožní absolventům kurzu poskytovat kvalifikovanou péči při ošetřování nemocných na dlouhodobé ventilační podpoře v podmínkách domácí péče
Způsob ukončení studia:certifikát o absolvování
Přihlášky:Registrace je možná online na stránkách
http://projekty.osu.cz/Jesenius/ nebo přímo na tomto odkazu.
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:PhDr. Renáta Zoubková
Další informace:bližší informace o školící akci ikona pdf
Počet kreditů do CŽV:15