Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Domácí umělá plicní ventilace, oxygenoterapie
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:všeobecná sestra
Doba trvání / hodinová dotace:27. - 29. května 2024 / 35 hodin
Cena:4000 Kč
Forma:prezenční
Číslo akreditace:3358/2021
Garantující odborná katedra:Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Anotace:Účastník kurzu získá základní informace o ošetřovatelských intervencích nezbytných pro zajištění průchodnosti dýchacích cest, podávání kyslíku v podmínkách domácí péče, včetně technik a postupů ošetřování pacienta s umělou plicní ventilací v domácí péči. Získané informace umožní absolventům kurzu poskytovat kvalifikovanou péči při ošetřování nemocných na dlouhodobé ventilační podpoře v podmínkách domácí péče.
Způsob ukončení studia:ústní zkouška + praktická zkouška
Výstupní doklad:certifikát o absolvování
Předpoklady pro přijetí:doklad o vzdělání Všeobecná sestra
Přihlášky:elektronické
Přijímací řízení:ne
Uzávěrka přihlášek:17. května 2024
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová,
Ing. Darina Pyszková
Způsob platby:bezhotovostní / převodem
Vyučující:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.,
PhDr. Markéta Światkowská,
Bc. Coufalová,
L. Kopecká,
Smyčková
Plán studia / rámcový harmonogram:viz leták certifikovaného kurzu soubor pdf 0,34 MB