Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Certifikovaný kurz – Domácí umělá plícní ventilace, oxygenoterapie
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:všeobecná sestra se zaměřením na domácí péči
Doba trvání / hodinová dotace:5 dnů / 35 hodin
  • 33 h teorie – výuka probíhá ve FN Ostrava
  • 2 h exkurze u pacienta s DUPV
Cena:2000,- Kč
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Pedagogický poradce:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
Anotace:Účastník kurzu získá:
  • základní informace o ošetřovatelských intervencích nezbytných pro zajištění průchodnosti dýchacích cest, podávání kyslíku v podmínkách domácí péče, včetně technik a postupů ošetřování pacienta s umělou plicní ventilací v domácí péči.
  • získané informace umožní absolventům kurzu poskytovat kvalifikovanou péči při ošetřování nemocných na dlouhodobé ventilační či oxygenační podporou v podmínkách domácí péče, včetně edukace rodinných příslušníků, kteří se na péči podílejí
Způsob ukončení studia:certifikát o absolvování
Předpoklady pro přijetí:úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k výkonu profese všeobecná sestra bez odborného dohledu
Přihlášky:ANO
Podávají se elektronicky přes e-přihlášku ke studiu
Přihlášky můžete podat od 1. srpna 2021 do 30. září 2021
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:30. září 2021
Kontakt / další informace:Ing. Darina Pyszková
Způsob platby:převodem na účet
Vyučující:PhDr. Renáta Zoubková, PhD.,
Mgr. Eva Lapčíková,
PhDr. Markéta Światkowská
Další informace:Bližší informace o certifikovaném kurzu soubor pdf 0,57 MB

Studium bude otevřeno pro minimální počet 10 účastníků.