Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Imobilizace a transport traumatologických nemocných
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:3 dny / 20 hodin
Cena:zdarma
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:

Cílem certifikačního kurzu je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti imobilizace a transportu v přednemocniční a nemocniční péči. Cílem je připravit zájemce na provádění úkonů nezbytných k imobilizaci postižených a následnému transportu:

  • zopakovat a prohloubit znalosti z anatomie a fysiologie pohybového aparátu člověka,
  • doplnit informace z patofyziologie, mechanismu úrazu, první pomoci, při využití obvazové a imobilizační techniky,
  • získat informace o psychice nemocného při prožívání bolesti,
  • získat praktické dovednosti a návyky v oblasti imobilizace a transportu v přednemocniční a nemocniční péči.
Způsob ukončení studia:certifikát o absolvování
Přihlášky:Registrace je možná online na stránkách
http://projekty.osu.cz/Jesenius/ nebo přímo na tomto odkazu.
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:MUDr. Tomáš Sobalík,
PhDr. Andrea Vilímková
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:23