Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Diagnostika anaerobních patogenních bakterií
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:3 dny / 20 hodin
Cena:zdarma
Forma:prezenční
Organizace studia:1. den
08:00-08:30 Zahájení kurzu – posluchárna ZW 104
08:30-10:00 Anaerobní patogenní mikroorganismy. Novinky v taxonomii. (D. Chmelař)
10:00-11:30 Identifikace anaerobních patogenů – laboratoř ZW 102 a 112 (D. Chmelař)
11:30-13:00 Oběd
13:00-14:00 Citlivost na antibiotika u českých kmenů Clostridium difficile – posluchárna ZW 104 (V. Beran)
14:00-16:00 Prezentace firma Bentley Czech, s.r.o. a OXOID CZ, s.r.o. – přízemí budovy ZW

2. den
08:00-09:00 Vyhodnocení identifikace anaerobních patogenů – laboratoř ZW 102 a 112 (D. Chmelař)
9:00-10:00 Identifikace anaerobních bakterií pomocí profilu mastných kyselin (FAME) – posluchárna ZW 104 ( E. Krejčí)
10:30-12:00 Stanovování citlivosti na ATB u anaerobních bakterií E-testem – laboratoř ZW 112 (E. Chmelařová)
12:00-13:00 Oběd
13:00-15:00 Návštěva hyperbarické komory v Městské nemocnici v Ostravě - Fifejdách Léčba anaerobních infekcí (M. Hájek)


3. den
08:00-10:00 Prezentace mikroskopů firmy OLYMPUS CZ Group, s.r.o.- přízemí budovy ZW
10:00-11:00 Závěr a vyhodnocení kurzu
Předání certifikátů
Garantující odborná katedra:Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu je získání jak informací o novinkách v diagnostice anaerobních patogenů, tak i ve stanovování jejich citlivosti na antibiotika.
Způsob ukončení studia:certifikát o absolvování
Přihlášky:Registrace je možná online na stránkách
http://projekty.osu.cz/Jesenius/ nebo přímo na tomto odkazu.
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:12