Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Normální CT a MR obrazy mozku, hlavy, páteře a páteřního kanálu
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese
Doba trvání / hodinová dotace:2 dny / 20 hodin
Cena:zdarma
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu je zlepšit znalosti radiologických asistentů nebo diplomovaných specialistů v široké oblasti CT a MR anatomie.
Způsob ukončení studia:certifikát o absolvování
Přihlášky:Registrace je možná online na stránkách
http://projekty.osu.cz/Jesenius/ nebo přímo na tomto odkazu.
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:Prof. MUDr. Josef Nekula, CSc.
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:6