Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Fakulta / organizační jednotka:Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ.
Doba trvání / hodinová dotace:20 hodin
Cena:1.900,- Kč
Forma:prezenční výuka kombinovaná s distanční (studium distanční opory)
Organizace studia:Plánované místo konání: Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta OU v Ostravě
Garantující odborná katedra:Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Pedagogický poradce:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.
Anotace:Kurz je zaměřen na život zachraňující znalosti a dovednosti nutné k včasnému a účinnému poskytnutí první pomoci. Kvalitní a efektivní poskytnutí pomoci u stavů, které bezprostředně ohrožují život, ovlivňují nejenom přežití, ale i kvalitu života po příhodě. Součástí kurzu je výukový text – názorná obrazová dokumentace, testy a kontrolní otázky. Školení v celkovém rozsahu 20 hodin je složeno z 9,5 hodin teoretických příprav a 10,5 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 15 témat. Podrobná obsahová náplň jednotlivých témat je obsažena v doporučené literatuře.
Způsob ukončení studia:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Nikola Šťastná
Způsob platby:Převod z účtu
Vyučující:PhDr. Sabina Psennerová, PhD.,
Mgr. Petr Matouch,
Bc.František Borovička
Plán studia / rámcový harmonogram:
 1. Zabezpečení místa nehody
 2. Transport raněného
 3. Kontrola životních funkcí
 4. Zvládání masivního krvácení
 5. Postižený v bezvědomí
 6. Zraněný s dýchacími obtížemi
 7. Postižení se srdečním záchvatem
 8. Srdeční zástava
 9. Vážnější spáleniny a krvácející rány
 10. Poranění pohybového aparátu
 11. Záchvatové stavy
 12. Cizí tělesa v ráně
 13. Křečové stavy
 14. Intoxikace
 15. Tepelná a chemická poranění