Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Hojení chronických ran v intenzivní péči
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Nelékařské zdravotnické profese- všeobecná sestra
Doba trvání / hodinová dotace:5 dnů/ 28 hodin
Cena:Zdarma
Forma:prezenční
Organizace studia:
 1. Výukový den
  IROP o nemocného v intenzivní péči
  Kůže a její funkce
  Výživa pacienta v intenzivní péči
  Akutní a chronická rán, fáze hojení ran, klasifikace ran
  Otok, ranný exsudát, etiologie ischemie, neuropatie, žilní insuficience
  Prevence dekubitů, antidekubitní pomůcky
  Vedení dokumentace, kazuistiky
 2. Výukový den
  Nejčastější akutní a chronické rány v intenzivní péči
  Péče o dehiscentní chirurgické operační rány
  Ošetřování pacientů s anaerobní infekcí
  Oplachy a stěry z rány
  Převaz rány
  Infekce v ráně
 3. Výukový den
  Terapeutická krytí, dle druhu efektu
  Ošetřování traumatických ran vlhkou terapií
  Kazuistiky a jejich rozbor
 4. Výukový den
  Transkutánní oxymetrie
  Podtlaková terapie
  Hyperbaroxie
  Revaskularizace
  Larvoterapie
  Kvalita života pacientů s chronickou ránou
  Kazuistiky
 5. Výukový den
  Ošetřování ran - vyhodnocení, klasifikace, ošetření, dokumentace
  Hyperbaroxie, podtlaková terapie
Garantující odborná katedra:Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Účastník kurzu získá základní informace o postupech ošetřování a léčby chronických ran v intenzivní péči, využití principů vlhké terapie ran, způsobech hodnocení ran u pacientů v intenzivní a resuscitační péči.
Výstupní doklad:certifikát o absolvování
Přihlášky:Přihláška
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:PhDr. Renáta Zoubková,
Bc. Kateřina Hašová,
Bc. Jana Maršálková
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV:12